پلی آلومینیوم کلراید

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • پلی آلومینیوم کلراید ( پک ) آشامیدنی گرید SW
  پلی آلومینیوم کلراید

  پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی گرید SW

  امتیاز 0 از 5

  پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی گرید SW عاری از آهن می باشد؛ به همین دلیل بهترین انتخاب برای صنایع کاغذ سازی و آرایشی بهداشتی است.

  با توجه به قلیائیت پایین این محصول در مورد آب های با قلیائیت بالا استفاده می شود.

 • پلی آلومینیوم کلراید صنعتی گرید SY
  پلی آلومینیوم کلراید

  پلی آلومینیوم کلراید صنعتی گرید SY

  امتیاز 0 از 5

  هزینه های تصفیه %40 – 20 کمتر از معلق کننده های معدنی است.
  این معلق کننده با تشکیل سریع لخته های بزرگ سرعت ته نشینی را سریع می کند.
  سازگاری مناسب در طیف وسیع دمایی

 • پلی آلومینیوم کلراید صنعتی گرید SYB
  پلی آلومینیوم کلراید

  پلی آلومینیوم کلراید صنعتی گرید SYB

  امتیاز 0 از 5

  SYB-PAC یا پلی آلومینیوم کلراید صنعتی گرید SYB به روش اسپری درایر خشک می شود.

  این گرید برای پساب ها و فاضلاب های با pH بالا یا پساب های با قلیائیت بالا مناسب است.